Via de webwinkel www.mijnreclamevlag.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. U laat uw persoonlijke gegevens bij ons achter om de bestelling te kunnen plaatsen. We snappen dat het altijd spannend is, daarom willen we u laten weten dat Mijn Reclamevlag een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang acht. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hieronder vertellen wij duidelijk wat wij met deze gegevens doen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Mijn Reclamevlag
Communicatieweg 9 K
3641SG Mijdrecht

Telefoon: +31 (0)297 820999
E-mail: info@mijnreclamevlag.nl

Verwerken persoonsgegevens

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mijn Reclamevlag is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-08-2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Verzendadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

Doelen

1. Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we je naam, e-mailadres, aflever- en factuuradres, betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over de status van je bestelling. Indien nodig geven wij uw gegevens ook aan anderen voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en leverancier als het artikel direct van de fabriek naar je wordt opgestuurd. We eisen dat deze partijen net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen2

2. Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

3. Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

4. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

4.1 Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

4.2 Post

Bij uw order ontvangt u reclamemateriaal. Het versturen van DM materiaal en brochures is gering.

4.4 Telefoon

Indien wij – uit ervaring – het vermoeden hebben dat u een verkeerd artikel besteld heeft, bijvoorbeeld te klein, zullen wij hierover contact met u opnemen voor overleg en advies. Tevens nemen wij contact met u op indien het artikel tijdelijk niet op voorraad blijkt te zijn en indien wij u een ander aanbod kunnen doen.

4.5 Online adverteren

Onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen u online advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan uw surf-, zoek-, en koopgedrag, IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft.

4.6 Verbetering van onze webwinkel en service

Voortdurend willen wij onze dienstverlening verbeteren. Ook hiervoor gebruiken wij uw gegevens, bijvoorbeeld om te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere partijen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere partij dan uw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden en moet uw e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

4.7 Fraude

Wij gebruiken uw klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. – Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Mijn Reclamevlag
Communicatieweg 9 K
3641SG Mijdrecht

Telefoon: +31 (0)297 820999
E-mail: info@mijnreclamevlag.nl